To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
  
 
 
Rok szkolny 2015/2016
 
 
 
WAKACJE !!!
Aktualności

ZAPRASZAMY!!!


Dzieci z grupy „Pszczólki” wraz z paniami, serdecznie zapraszają swoich rodziców
na uroczystość z okazji
DNIA MAMY I DNIA TATY,
która odbędzie się dnia 31 maja, tj. we wtorek o godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-22 09:24:39

Po raz drugi przyłączyliśmy się do organizowania
Gry Terenowej "Wehikuł czasu",

odbywającej się w dzielnicy
Szopienice - Burowiec.

U nas był jeden z punktów tej gry, gdzie uczestnicy musieli wykonać

przygotowane dla nich zadanie
i odpowiedzieć na wylosowane pytanie.

Niezmiernie miłą niespodzianką były spotkania z naszymi byłymi przedszkolakami i ich rodzinami.

 

Zdjęcia

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-15 12:38:02

Urząd Miasta Katowice zachęca

„Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet"

nie stój w kolejkach, korzystaj z uług elektronicznych

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-06 18:16:27

Zajęcia w hali sportowej
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szopienice"
dla dzieci z grupy Motylki i Biedronki.

W maju (CZWARTKI):


5 maj - Motylki

12 maj - Motylki

19 maj - Biedronki

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-04 20:00:10

 
Dnia 21 marca, tj. w poniedziałek, w pierwszych promieniach wiosennego słońca pożegnamy z radością zimę, która już nas bardzo zmęczyła i powitamy długo oczekiwaną wiosnę!
Prosimy w tym dniu ubrać dzieci w kolory wiosny:
żółto - zielone, jak trawa i słońce .
Mamy nadzieję, że aura wiosenna w tym dniu będzie łaskawa
i pozwoli nam wyjść na wiosenny spacer z zielonym gaikiem.
Wcześniej „przekupimy” wiosnę prezentacją programu artystycznego, który przygotują dzieci
z wszystkich grup:
PSZCZÓŁEK, MOTYLKÓW
I BIEDRONEK
 
 
 
   
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-17 14:35:22

W związku z przystąpieniem przez Miasto Katowice do pilotażowego programu "Aktywny samorząd" rodzice mający aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności, sprawujący opiekę prawną nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola oraz aktywni zawodowo mogą skorzystać
z dopłaty za przedszkole ze środków PFRON.
 
Więcej szczegółów tutaj
 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-07 22:20:35

Informujemy, iż zaczyna się rekrutacja do katowickich przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.
 
Proces rekrutacji rozpocznie się dnia 10.03.2016r. i będzie przebiegał zgodnie
z niżej podanym harmonogramem.
 
Rodzice starający sie o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej https://katowice.nabory.pl/
i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.
Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
 
Więcej informacji na temat rekrutacji tutaj
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.
 
Lp. Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Terminy
w postepowaniu uzupełniającym
 
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 10.03.16 od godz.08:00
 
do 25.03.16 do godz.16:00
 
od 09.05.16 od godz.08:00
 
do 13.05.16 do godz.16:00
 
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kandydatów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
26.03.16 od godz.16:00
 
do 31.03.16 do godz.15:00
 
13.05.16 od godz.16:00
 
do 18.05.16 do godz.15:00
 
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.04.03.16 o godz.09:00 01.06.16 o godz.09:00
4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 22.04.16 od godz.09:00
 
do 02.05.16 do godz.16:00
 
od 01.06.16 od godz.09:00
 
do 06.06.16 do godz.16:00
 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.05.16 o godz.09:00 08.06.16 od godz.15:00
 
 
Kryteria naboru - Uchwała Rady Miasta Nr XXI/402/16  (zobacz tutaj)
 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-01 22:01:29

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-24 20:03:53

 
Dzieci z grup "Motylki" i "Biedronki" wychodzą na wycieczkę do
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Szopienicach.
 
 
Termin wycieczki:
 
Motylki - 8 X
Biedronki - 15 X
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-10-07 16:04:59

Z uwagi na częste niewywiązywanie się rodziców z  płatności za przedszkole
w określonym terminie (czyli do 10- go każdego miesiąca), każdy rodzic zobowiązany jest
do przedłożenia dowodu wpłaty
za przedszkole do dnia 15 - go każego
miesiąca u nauczycielek grup.
 
PROSIMY O POWAŻNE PODEJŚCIE
DO SPRAWY!!!
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-09-11 20:05:01

Pierwsze dni w przedszkolu
 
Czego rodzice robić nie powinni:

•    Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !"). 
•    Posyłać do przedszkola dziecka, które nigdy dotąd nie zostawało bez mamy - taki początek skazany jest z góry na niepowodzenie. 
•    Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy. 
•    Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-24 22:15:01