To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
  
Rok szkolny 2013/2014  
 
Aktualności
OGŁOSZENIE!!!
Informujemy rodziców naszych przedszkolaków, że w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) nasza placówka będzie nieczynna z powodu remontu.

Do dyspozycji Państwa będą pozostałe przedszkola na terenie naszej dzielnicy.
  • w miesiącu lipcu - Miejskie Przedszkole nr 56
  • w miesiącu sierpniu -  Miejskie Przedszkole nr 66

Rodzice, którzy chcą korzystać z przedszkola w miesiącach wakacyjnych, zobowiązani są do osobistego zgłaszania tego faktu w wybranej placówce

od 01 kwietnia 2014r.
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-03-15 10:36:05

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, na rok szkolny 2014/15, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

czytaj więcej

 

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH
(do wiadomości rodziców)

 
 
Lp Data                                    Czynność
1 od 14.03.2014 r.
od godziny 15:00  
do 17.03.2014 r.
do godziny 9:00
Udostępnienie rodzicom  za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział
w rekrutacji elektronicznej
2 od 17.03.2014r.,
godzina 9:00
do 28.03.2014r.,
godzina 16:00
Rekrutacja podstawowa. Rodzice składają wniosek w przedszkolu (szkole podstawowej z oddziałem „0”) wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń
z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.
3 28.03.2014r.,
godzina 16:00
Zamknięcie systemu dla rodziców
4 04.04.2014r.
od godziny 14:30
do 04.04.2014 r.
do godziny 15:00
Komisja rekrutacyjna ogłasza  wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do placówki - art. 20zc ust. 1
5 od 04.04.2014r.
od godziny 15:00
do 11.04.2014r.
do godziny 15:30
Ustne potwierdzanie przez Rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału „0”
w szkole podstawowej, w którym dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia przez komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola – art.20zc ust.2
6 14.04.2014r.
godzina 9:00
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona  i nazwiska kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału „0”.  Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
7 od 15.04.2014r.
od godziny 09:00
do 31.08.2014r.
do godziny 23:59
Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w przedszkolu/oddziale „0” w szkole podstawowej pozostały wolne miejsca.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2014-03-05 20:10:05

11 października Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę
z dn. 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
 
Zgodnie z nowymi przepisami:
  • 1 września 2014r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
  • w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców,
  • w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w 2009r. (wszystkie sześciolatki) oraz dzieci urodzone
    w 2008 roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki)

W latach 2014/2015 i 2015/2016 uczniowie do pierwszej klasy będą przyjmowani według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie pozwoli na grupowanie w poszczególnych klasach uczniów
w zbliżonym wieku.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-10-25 19:50:27

13 września po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia
20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 września
Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-09-20 11:08:17

Pierwsze dni w przedszkolu

Czego rodzice robić nie powinni:


•    Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !").
•    Posyłać do przedszkola dziecka, które nigdy dotąd nie zostawało bez mamy - taki początek skazany jest z góry na niepowodzenie.
•    Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
•    Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa.
•    Poddawać się ! Jeśli rodzice wzruszeni łzami bądź zdenerwowaniem i tupaniem swojej latorośli zdecydują się zostawić dziecko,, jeszcze tylko dzisiaj" w domu, jest to sygnał dla małego inteligenta, aby ...
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-09-02 21:31:07